Opret gratis konto

Privatpolitik for virksomheder

Her kan du læse, hvordan Make Partners ApS (”vi” eller ”os) håndterer dine personoplysninger. Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til en person, er personoplysninger. De personoplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre i forbindelse med eksempelvis levering af vores ydelser.

1. Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:


Make Partners ApS

CVR-nr. 40 06 13 20

Strandgade 70, 1.

1401 København K

Telefon: 88 24 74 72

2. De forskellige typer af behandling

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og til hvilke formål.

2.1 Samarbejde med virksomheder

Når vi sætter virksomheder sammen med influencere, behandler vi almindelige personoplysninger som led i samarbejdet med virksomhederne. Det drejer sig blandt andet om navne, e-mailadresser og telefonnumre på virksomhedens ansatte, der fungerer som vores kontaktpersoner. Formålet med vores behandling af personoplysningerne er at oprette virksomheden hos os, at administrere samarbejdet samt at opfylde vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringslovens regler og i forhold til SKAT.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt med virksomheden om samarbejdet.

Vi opbevarer personoplysningerne i 3 år efter kontraktforholdets ophør for at kunne dokumentere dette, indtil forældelsesfristen udløber. Regnskabsmateriale opbevares i henhold til kontrakten i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører, på grundlag af vores retlige forpligtelser i bogføringsloven og i forhold til SKAT, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

2.2 Kontaktformularer på hjemmesiden

På vores hjemmeside har vi kontaktformularer, som virksomhederne kan benytte til at få kontakt med os. Når vores kontaktformularer benyttes, behandler vi almindelige personoplysninger i form af navn, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelle andre personoplysninger, som skrives i kontaktformularen med det formål at besvare henvendelsen.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse, herunder at kunne besvare henvendelserne.

Henvendelserne slettes seneste 12 måneder efter, at de er besvaret.

 

2.3 Nyhedsbreve

Vi sender nyhedsbreve til dig, hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevene på vores hjemmeside. I den forbindelse behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af blandt andet dit navn og din e-mailadresse. Formålet med behandlingen er, at vi kan sende nyhedsbreve.

Vi behandler personoplysningerne på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Vi opbevarer oplysningerne, så længe du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os og i to år derefter.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive en e-mail til info@makepartners.com. Læs mere herom i privatlivspolitikkens afsnit 7.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til vores databehandlere, samarbejdspartnere og SKAT.

 

4. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere i tredjelande. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere uden for EU. Overførselsgrundlaget er Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller andre fornødne garantier i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46. Du kan kontakte info@makepartners.com, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af relevant overførselsgrundlag, eller hvor relevant overførselsgrundlag er gjort tilgængelig.

Influencer marketing
5. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til info@makepartners.com. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagekaldelsen.

 

6. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du sende en e-mail til info@makepartners.com.

 

7. Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.

 

8. Har du spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til info@makepartners.com.